Metrics

Title : Lactic dehydrogenase and cancer: an overview
Permanent Manuscript Number : 4368Corresponding author name : Silvio Naviglio
Date AccessedAccess AllowedDocument LoadedInstitutionSubscriberHTMLPDF
Jan-20204
2020-01-24YesYesUSP-SIBIYes1
2020-01-24YesYesUSP-SIBIYes1
2020-01-24YesYesUSP-SIBIYes1
2020-01-18YesYesUiOYes1
Sep-201974
2019-09-23YesYesHarvardYes1
2019-09-23YesYesHarvardYes1
2019-09-20YesYesPrinceton UniversityYes1
2019-09-17YesYesPrinceton UniversityYes1
2019-09-17YesYesUniversita degli studi di PerugiaYes1
2019-09-17YesYesUniversita degli studi di PerugiaYes1
2019-09-17YesYesUniversita degli studi di PerugiaYes1
2019-09-10YesYesFBSYes1
2019-09-10YesYesFBSYes1
2019-09-05YesYesFBSYes1
2019-09-01YesYesFBSYes1
Aug-20192411
2019-08-31YesYesFBSYes1
2019-08-31YesYesFBSYes1
2019-08-31YesYesFBSYes1
2019-08-31YesYesFBSYes1
2019-08-31YesYesFBSYes1
2019-08-31YesYesFBSYes1
2019-08-28YesYesFBSYes1
2019-08-26YesYesFBSYes1
2019-08-26YesYesFBSYes1
2019-08-26YesYesFBSYes1
2019-08-25YesYesFBSYes1
2019-08-24YesYesFBSYes1
2019-08-23YesYesFBSYes1
2019-08-23YesYesFBSYes1
2019-08-23YesYesFBSYes1
2019-08-23YesYesFBSYes1
2019-08-23YesYesFBSYes1
2019-08-23YesYesFBSYes1
2019-08-21YesYesUniversity of SherbrookYes1
2019-08-21YesYesUniversity of SherbrookYes1
2019-08-20YesYesFBSYes1
2019-08-20YesYesFBSYes1
2019-08-20YesYesFBSYes1
2019-08-20YesYesFBSYes1
2019-08-17YesYesFBSYes1
2019-08-16YesYesFBSYes1
2019-08-16YesYesFBSYes1
2019-08-16YesYesFBSYes1
2019-08-16YesYesFBSYes1
2019-08-09YesYesFBSYes1
2019-08-08YesYesFBSYes1
2019-08-08YesYesFBSYes1
2019-08-08YesYesFBSYes1
2019-08-05YesYesFBSYes1
2019-08-05YesYesFBSYes1
Jul-20192211
2019-07-31YesYesFBSYes1
2019-07-28YesYesTomkins-Mccaw Library VCU libraryYes1
2019-07-28YesYesTomkins-Mccaw Library VCU libraryYes1
2019-07-28YesYesTomkins-Mccaw Library VCU libraryYes1
2019-07-28YesYesTomkins-Mccaw Library VCU libraryYes1
2019-07-28YesYesFBSYes1
2019-07-28YesYesFBSYes1
2019-07-25YesYesFBSYes1
2019-07-25YesYesFBSYes1
2019-07-17YesYesFBSYes1
2019-07-16YesYesFBSYes1
2019-07-16YesYesFBSYes1
2019-07-16YesYesFBSYes1
2019-07-16YesYesFBSYes1
2019-07-15YesYesFBSYes1
2019-07-15YesYesFBSYes1
2019-07-15YesYesFBSYes1
2019-07-15YesYesFBSYes1
2019-07-15YesYesFBSYes1
2019-07-15YesYesFBSYes1
2019-07-15YesYesFBSYes1
2019-07-11YesYesFBSYes1
2019-07-11YesYesFBSYes1
2019-07-11YesYesFBSYes1
2019-07-11YesYesFBSYes1
2019-07-10YesYesFBSYes1
2019-07-10YesYesFBSYes1
2019-07-10YesYesFBSYes1
2019-07-07YesYesFBSYes1
2019-07-05YesYesFBSYes1
2019-07-05YesYesFBSYes1
2019-07-03YesYesFBSYes1
2019-07-01YesYesFBSYes1
Jun-20192412
2019-06-27YesYesFBSYes1
2019-06-27YesYesFBSYes1
2019-06-27YesYesFBSYes1
2019-06-27YesYesFBSYes1
2019-06-26YesYesFBSYes1
2019-06-22YesYesFBSYes1
2019-06-20YesYesFBSYes1
2019-06-20YesYesFBSYes1
2019-06-20YesYesFBSYes1
2019-06-18YesYesFBSYes1
2019-06-18YesYesFBSYes1
2019-06-18YesYesFBSYes1
2019-06-18YesYesFBSYes1
2019-06-18YesYesFBSYes1
2019-06-18YesYesFBSYes1
2019-06-18YesYesFBSYes1
2019-06-18YesYesFBSYes1
2019-06-17YesYesFBSYes1
2019-06-17YesYesPennsylvania UniversityYes1
2019-06-17YesYesFBSYes1
2019-06-14YesYesFBSYes1
2019-06-13YesYesFBSYes1
2019-06-12YesYesFBSYes1
2019-06-12YesYesFBSYes1
2019-06-10YesYesFBSYes1
2019-06-10YesYesFBSYes1
2019-06-10YesYesFBSYes1
2019-06-10YesYesFBSYes1
2019-06-10YesYesFBSYes1
2019-06-09YesYesFBSYes1
2019-06-09YesYesFBSYes1
2019-06-09YesYesFBSYes1
2019-06-09YesYesFBSYes1
2019-06-09YesYesFBSYes1
2019-06-03YesYesFBSYes1
2019-06-03YesYesUSP-SIBIYes1
May-20192219
2019-05-25YesYesFBSYes1
2019-05-22YesYesFBSYes1
2019-05-22YesYesFBSYes1
2019-05-22YesYesFBSYes1
2019-05-22YesYesFBSYes1
2019-05-22YesYesFBSYes1
2019-05-22YesYesFBSYes1
2019-05-22YesYesFBSYes1
2019-05-22YesYesFBSYes1
2019-05-21YesYesFBSYes1
2019-05-21YesYesFBSYes1
2019-05-21YesYesFBSYes1
2019-05-20YesYesFBSYes1
2019-05-20YesYesFBSYes1
2019-05-17YesYesFBSYes1
2019-05-17YesYesFBSYes1
2019-05-17YesYesFBSYes1
2019-05-17YesYesFBSYes1
2019-05-15YesYesFBSYes1
2019-05-12YesYesFBSYes1
2019-05-12YesYesFBSYes1
2019-05-12YesYesFBSYes1
2019-05-12YesYesFBSYes1
2019-05-11YesYesFBSYes1
2019-05-11YesYesFBSYes1
2019-05-09YesYesFBSYes1
2019-05-07YesYesUSP-SIBIYes1
2019-05-07YesYesUSP-SIBIYes1
2019-05-05YesYesFBSYes1
2019-05-05YesYesFBSYes1
2019-05-05YesYesFBSYes1
2019-05-05YesYesFBSYes1
2019-05-03YesYesFBSYes1
2019-05-03YesYesFBSYes1
2019-05-03YesYesFBSYes1
2019-05-03YesYesFBSYes1
2019-05-03YesYesFBSYes1
2019-05-02YesYesMerckYes1
2019-05-02YesYesMerckYes1
2019-05-02YesYesMerckYes1
2019-05-01YesYesFBSYes1
Apr-20192414
2019-04-30YesYesFBSYes1
2019-04-28YesYesFBSYes1
2019-04-28YesYesFBSYes1
2019-04-28YesYesFBSYes1
2019-04-28YesYesFBSYes1
2019-04-26YesYesFBSYes1
2019-04-26YesYesFBSYes1
2019-04-25YesYesFBSYes1
2019-04-25YesYesFBSYes1
2019-04-24YesYesFBSYes1
2019-04-24YesYesFBSYes1
2019-04-24YesYesFBSYes1
2019-04-24YesYesFBSYes1
2019-04-19YesYesFBSYes1
2019-04-18YesYesBrown UniversityYes1
2019-04-18YesYesFBSYes1
2019-04-18YesYesFBSYes1
2019-04-17YesYesFBSYes1
2019-04-16YesYesFBSYes1
2019-04-14YesYesFBSYes1
2019-04-11YesYesFBSYes1
2019-04-11YesYesFBSYes1
2019-04-11YesYesFBSYes1
2019-04-09YesYesFBSYes1
2019-04-09YesYesFBSYes1
2019-04-08YesYesCAMS & PUMCYes1
2019-04-06YesYesFBSYes1
2019-04-06YesYesFBSYes1
2019-04-06YesYesFBSYes1
2019-04-06YesYesFBSYes1
2019-04-04YesYesFBSYes1
2019-04-04YesYesFBSYes1
2019-04-04YesYesFBSYes1
2019-04-02YesYesFBSYes1
2019-04-02YesYesFBSYes1
2019-04-02YesYesFBSYes1
2019-04-02YesYesFBSYes1
2019-04-02YesYesFBSYes1
Mar-20194231
2019-03-31YesYesFBSYes1
2019-03-31YesYesFBSYes1
2019-03-29YesYesFBSYes1
2019-03-29YesYesFBSYes1
2019-03-29YesYesFBSYes1
2019-03-29YesYesFBSYes1
2019-03-27YesYesFBSYes1
2019-03-27YesYesFBSYes1
2019-03-27YesYesFBSYes1
2019-03-27YesYesFBSYes1
2019-03-26YesYesFBSYes1
2019-03-26YesYesFBSYes1
2019-03-24YesYesFBSYes1
2019-03-23YesYesFBSYes1
2019-03-23YesYesFBSYes1
2019-03-22YesYesFBSYes1
2019-03-22YesYesFBSYes1
2019-03-21YesYesFBSYes1
2019-03-21YesYesFBSYes1
2019-03-19YesYesFBSYes1
2019-03-19YesYesFBSYes1
2019-03-19YesYesFBSYes1
2019-03-18YesYesFBSYes1
2019-03-18YesYesFBSYes1
2019-03-17YesYesFBSYes1
2019-03-17YesYesFBSYes1
2019-03-17YesYesFBSYes1
2019-03-17YesYesFBSYes1
2019-03-17YesYesFBSYes1
2019-03-17YesYesFBSYes1
2019-03-17YesYesFBSYes1
2019-03-17YesYesFBSYes1
2019-03-17YesYesFBSYes1
2019-03-17YesYesFBSYes1
2019-03-17YesYesFBSYes1
2019-03-17YesYesFBSYes1
2019-03-16YesYesFBSYes1
2019-03-16YesYesFBSYes1
2019-03-16YesYesFBSYes1
2019-03-16YesYesFBSYes1
2019-03-14YesYesFBSYes1
2019-03-14YesYesFBSYes1
2019-03-14YesYesFBSYes1
2019-03-14YesYesFBSYes1
2019-03-14YesYesFBSYes1
2019-03-13YesYesFBSYes1
2019-03-13YesYesFBSYes1
2019-03-12YesYesFBSYes1
2019-03-11YesYesUiOYes1
2019-03-11YesYesUiOYes1
2019-03-11YesYesUiOYes1
2019-03-11YesYesUiOYes1
2019-03-10YesYesFBSYes1
2019-03-10YesYesFBSYes1
2019-03-09YesYesFBSYes1
2019-03-09YesYesFBSYes1
2019-03-08YesYesFBSYes1
2019-03-07YesYesFBSYes1
2019-03-07YesYesFBSYes1
2019-03-07YesYesFBSYes1
2019-03-06YesYesThird Military serviceYes1
2019-03-06YesYesThird Military serviceYes1
2019-03-06YesYesThird Military serviceYes1
2019-03-06YesYesFBSYes1
2019-03-06YesYesFBSYes1
2019-03-06YesYesFBSYes1
2019-03-04YesYesThird Military serviceYes1
2019-03-03YesYesFBSYes1
2019-03-03YesYesFBSYes1
2019-03-03YesYesFBSYes1
2019-03-03YesYesFBSYes1
2019-03-03YesYesFBSYes1
2019-03-03YesYesFBSYes1
Feb-20192412
2019-02-27YesYesFBSYes1
2019-02-27YesYesFBSYes1
2019-02-26YesYesFBSYes1
2019-02-26YesYesFBSYes1
2019-02-26YesYesFBSYes1
2019-02-26YesYesFBSYes1
2019-02-25YesYesFBSYes1
2019-02-24YesYesFBSYes1
2019-02-23YesYesFBSYes1
2019-02-23YesYesFBSYes1
2019-02-23YesYesFBSYes1
2019-02-23YesYesFBSYes1
2019-02-22YesYesFBSYes1
2019-02-22YesYesFBSYes1
2019-02-19YesYesFBSYes1
2019-02-19YesYesFBSYes1
2019-02-19YesYesFBSYes1
2019-02-19YesYesFBSYes1
2019-02-19YesYesFBSYes1
2019-02-19YesYesFBSYes1
2019-02-19YesYesFBSYes1
2019-02-19YesYesFBSYes1
2019-02-17YesYesFBSYes1
2019-02-17YesYesFBSYes1
2019-02-17YesYesFBSYes1
2019-02-16YesYesFBSYes1
2019-02-15YesYesFBSYes1
2019-02-15YesYesFBSYes1
2019-02-13YesYesFBSYes1
2019-02-13YesYesFBSYes1
2019-02-13YesYesFBSYes1
2019-02-13YesYesFBSYes1
2019-02-05YesYesFBSYes1
2019-02-04YesYesFBSYes1
2019-02-01YesYesFBSYes1
2019-02-01YesYesFBSYes1
Dec-20192
2019-12-27YesYesNationwide Childrens HospitalYes1
2019-12-27YesYesNationwide Childrens HospitalYes1
Nov-20192
2019-11-22YesYesThird Military serviceYes1
2019-11-22YesYesThird Military serviceYes1
Oct-20192
2019-10-08YesYesUniv of Calif San DiegoYes1
2019-10-08YesYesUniv of Calif San DiegoYes1
Jan-2019229
2019-01-29YesYesFBSYes1
2019-01-28YesYesFBSYes1
2019-01-23YesYesFBSYes1
2019-01-21YesYesFBSYes1
2019-01-21YesYesFBSYes1
2019-01-20YesYesFBSYes1
2019-01-20YesYesFBSYes1
2019-01-19YesYesFBSYes1
2019-01-18YesYesFBSYes1
2019-01-18YesYesFBSYes1
2019-01-18YesYesFBSYes1
2019-01-17YesYesFBSYes1
2019-01-15YesYesFBSYes1
2019-01-12YesYesFBSYes1
2019-01-08YesYesFBSYes1
2019-01-08YesYesFBSYes1
2019-01-08YesYesFBSYes1
2019-01-08YesYesFBSYes1
2019-01-08YesYesFBSYes1
2019-01-07YesYesFBSYes1
2019-01-07YesYesFBSYes1
2019-01-07YesYesFBSYes1
2019-01-07YesYesFBSYes1
2019-01-07YesYesFBSYes1
2019-01-07YesYesFBSYes1
2019-01-06YesYesFBSYes1
2019-01-06YesYesFBSYes1
2019-01-06YesYesFBSYes1
2019-01-05YesYesFBSYes1
2019-01-03YesYesFBSYes1
2019-01-01YesYesFBSYes1
Sep-20181713
2018-09-29YesYesFBSYes1
2018-09-28YesYesFBSYes1
2018-09-27YesYesFBSYes1
2018-09-24YesYesFBSYes1
2018-09-22YesYesFBSYes1
2018-09-22YesYesFBSYes1
2018-09-22YesYesFBSYes1
2018-09-21YesYesFBSYes1
2018-09-20YesYesFBSYes1
2018-09-20YesYesFBSYes1
2018-09-20YesYesFBSYes1
2018-09-20YesYesFBSYes1
2018-09-20YesYesFBSYes1
2018-09-20YesYesFBSYes1
2018-09-20YesYesFBSYes1
2018-09-17YesYesFBSYes1
2018-09-17YesYesFBSYes1
2018-09-17YesYesFBSYes1
2018-09-17YesYesFBSYes1
2018-09-15YesYesPennsylvania UniversityYes1
2018-09-12YesYesFBSYes1
2018-09-12YesYesFBSYes1
2018-09-12YesYesFBSYes1
2018-09-10YesYesFBSYes1
2018-09-10YesYesFBSYes1
2018-09-10YesYesFBSYes1
2018-09-07YesYesFBSYes1
2018-09-06YesYesFBSYes1
2018-09-04YesYesFBSYes1
2018-09-01YesYesFBSYes1
Aug-20182113
2018-08-31YesYesFBSYes1
2018-08-31YesYesFBSYes1
2018-08-30YesYesFBSYes1
2018-08-28YesYesFBSYes1
2018-08-27YesYesFBSYes1
2018-08-24YesYesFBSYes1
2018-08-24YesYesFBSYes1
2018-08-24YesYesFBSYes1
2018-08-23YesYesInfotrieve, Inc.Yes1
2018-08-20YesYesFBSYes1
2018-08-17YesYesFBSYes1
2018-08-17YesYesFBSYes1
2018-08-17YesYesFBSYes1
2018-08-15YesYesFBSYes1
2018-08-15YesYesNLMYes1
2018-08-14YesYesFBSYes1
2018-08-14YesYesFBSYes1
2018-08-14YesYesFBSYes1
2018-08-14YesYesFBSYes1
2018-08-13YesYesFBSYes1
2018-08-13YesYesFBSYes1
2018-08-13YesYesFBSYes1
2018-08-10YesYesFBSYes1
2018-08-10YesYesFBSYes1
2018-08-10YesYesFBSYes1
2018-08-10YesYesFBSYes1
2018-08-09YesYesFBSYes1
2018-08-08YesYesFBSYes1
2018-08-08YesYesFBSYes1
2018-08-08YesYesFBSYes1
2018-08-08YesYesFBSYes1
2018-08-05YesYesFBSYes1
2018-08-03YesYesFBSYes1
2018-08-03YesYesFBSYes1
Jul-20182711
2018-07-31YesYesFBSYes1
2018-07-31YesYesFBSYes1
2018-07-30YesYesFBSYes1
2018-07-30YesYesFBSYes1
2018-07-28YesYesFBSYes1
2018-07-26YesYesFBSYes1
2018-07-26YesYesFBSYes1
2018-07-26YesYesFBSYes1
2018-07-25YesYesFBSYes1
2018-07-25YesYesFBSYes1
2018-07-25YesYesFBSYes1
2018-07-24YesYesFBSYes1
2018-07-23YesYesFBSYes1
2018-07-23YesYesFBSYes1
2018-07-23YesYesFBSYes1
2018-07-23YesYesFBSYes1
2018-07-23YesYesFBSYes1
2018-07-23YesYesFBSYes1
2018-07-23YesYesFBSYes1
2018-07-23YesYesFBSYes1
2018-07-20YesYesFBSYes1
2018-07-17YesYesFBSYes1
2018-07-17YesYesFBSYes1
2018-07-17YesYesFBSYes1
2018-07-16YesYesFBSYes1
2018-07-16YesYesFBSYes1
2018-07-16YesYesFBSYes1
2018-07-16YesYesFBSYes1
2018-07-12YesYesYale medical libraryYes1
2018-07-09YesYesFBSYes1
2018-07-07YesYesWelchYes1
2018-07-06YesYesFBSYes1
2018-07-06YesYesFBSYes1
2018-07-06YesYesFBSYes1
2018-07-04YesYesFBSYes1
2018-07-03YesYesUSP-SIBIYes1
2018-07-03YesYesFBSYes1
2018-07-02YesYesFBSYes1
Jun-2018127
2018-06-29YesYesFBSYes1
2018-06-29YesYesFBSYes1
2018-06-29YesYesFBSYes1
2018-06-26YesYesFBSYes1
2018-06-26YesYesFBSYes1
2018-06-25YesYesLouisville UniversityYes1
2018-06-22YesYesFBSYes1
2018-06-20YesYesFBSYes1
2018-06-18YesYesFBSYes1
2018-06-18YesYesFBSYes1
2018-06-14YesYesFBSYes1
2018-06-12YesYesFBSYes1
2018-06-11YesYesFBSYes1
2018-06-10YesYesFBSYes1
2018-06-09YesYesFBSYes1
2018-06-06YesYesMerckYes1
2018-06-06YesYesMerckYes1
2018-06-06YesYesMerckYes1
2018-06-06YesYesMerckYes1
May-201868
2018-05-16YesYesNIHYes1
2018-05-16YesYesNIHYes1
2018-05-16YesYesNIHYes1
2018-05-16YesYesNIHYes1
2018-05-16YesYesNIHYes1
2018-05-16YesYesMD Anderson Yes1
2018-05-16YesYesMD Anderson Yes1
2018-05-16YesYesMD Anderson Yes1
2018-05-16YesYesMD Anderson Yes1
2018-05-01YesYesMerckYes1
2018-05-01YesYesMerckYes1
2018-05-01YesYesMerckYes1
2018-05-01YesYesMerckYes1
2018-05-01YesYesMerckYes1
Apr-201812
2018-04-01YesYesNIHYes1
2018-04-01YesYesNIHYes1
2018-04-01YesYesNIHYes1
Mar-201845
2018-03-11YesYesUniv of Calif San DiegoYes1
2018-03-11YesYesUniv of Calif San DiegoYes1
2018-03-11YesYesUniv of Calif San DiegoYes1
2018-03-06YesYesUniversity of SherbrookYes1
2018-03-05YesYesMcGill UniversityYes1
2018-03-05YesYesMcGill UniversityYes1
2018-03-01YesYesMcGill UniversityYes1
2018-03-01YesYesMcGill UniversityYes1
2018-03-01YesYesMcGill UniversityYes1
Feb-20183
2018-02-26YesYesUniversity of SherbrookYes1
2018-02-21YesYesTufts UniversityYes1
2018-02-16YesYesTufts UniversityYes1
Dec-2018207
2018-12-23YesYesFBSYes1
2018-12-23YesYesFBSYes1
2018-12-21YesYesFBSYes1
2018-12-21YesYesFBSYes1
2018-12-20YesYesFBSYes1
2018-12-14YesYesFBSYes1
2018-12-14YesYesFBSYes1
2018-12-14YesYesFBSYes1
2018-12-14YesYesFBSYes1
2018-12-12YesYesFBSYes1
2018-12-12YesYesFBSYes1
2018-12-12YesYesFBSYes1
2018-12-12YesYesFBSYes1
2018-12-11YesYesFBSYes1
2018-12-11YesYesFBSYes1
2018-12-11YesYesFBSYes1
2018-12-11YesYesFBSYes1
2018-12-11YesYesFBSYes1
2018-12-11YesYesFBSYes1
2018-12-09YesYesFBSYes1
2018-12-08YesYesFBSYes1
2018-12-08YesYesFBSYes1
2018-12-05YesYesFBSYes1
2018-12-05YesYesFBSYes1
2018-12-03YesYesTomkins-Mccaw Library VCU libraryYes1
2018-12-03YesYesFBSYes1
2018-12-02YesYesFBSYes1
Nov-20184433
2018-11-30YesYesFBSYes1
2018-11-30YesYesFBSYes1
2018-11-29YesYesFBSYes1
2018-11-29YesYesTomkins-Mccaw Library VCU libraryYes1
2018-11-29YesYesTomkins-Mccaw Library VCU libraryYes1
2018-11-28YesYesFBSYes1
2018-11-27YesYesFBSYes1
2018-11-25YesYesFBSYes1
2018-11-23YesYesFBSYes1
2018-11-22YesYesFBSYes1
2018-11-21YesYesFBSYes1
2018-11-20YesYesFBSYes1
2018-11-20YesYesFBSYes1
2018-11-20YesYesTulane UniversityYes1
2018-11-20YesYesTulane UniversityYes1
2018-11-20YesYesTulane UniversityYes1
2018-11-19YesYesFBSYes1
2018-11-19YesYesFBSYes1
2018-11-19YesYesFBSYes1
2018-11-19YesYesFBSYes1
2018-11-19YesYesFBSYes1
2018-11-19YesYesFBSYes1
2018-11-19YesYesFBSYes1
2018-11-19YesYesFBSYes1
2018-11-19YesYesFBSYes1
2018-11-19YesYesFBSYes1
2018-11-16YesYesFBSYes1
2018-11-16YesYesFBSYes1
2018-11-16YesYesFBSYes1
2018-11-16YesYesFBSYes1
2018-11-16YesYesFBSYes1
2018-11-16YesYesFBSYes1
2018-11-16YesYesFBSYes1
2018-11-16YesYesFBSYes1
2018-11-16YesYesFBSYes1
2018-11-16YesYesFBSYes1
2018-11-15YesYesMD Anderson Yes1
2018-11-15YesYesMD Anderson Yes1
2018-11-15YesYesFBSYes1
2018-11-15YesYesFBSYes1
2018-11-14YesYesFBSYes1
2018-11-14YesYesFBSYes1
2018-11-13YesYesFBSYes1
2018-11-13YesYesUniversita degli studi di Napoli FedericYes1
2018-11-13YesYesFBSYes1
2018-11-13YesYesFBSYes1
2018-11-13YesYesUniversity of Texas Medical BranchYes1
2018-11-13YesYesFBSYes1
2018-11-13YesYesFBSYes1
2018-11-13YesYesFBSYes1
2018-11-13YesYesFBSYes1
2018-11-13YesYesUniversity of Texas Medical BranchYes1
2018-11-11YesYesFBSYes1
2018-11-11YesYesFBSYes1
2018-11-10YesYesNUSYes1
2018-11-10YesYesFBSYes1
2018-11-10YesYesFBSYes1
2018-11-08YesYesFBSYes1
2018-11-08YesYesFBSYes1
2018-11-08YesYesFBSYes1
2018-11-08YesYesFBSYes1
2018-11-07YesYesFBSYes1
2018-11-07YesYesFBSYes1
2018-11-07YesYesFBSYes1
2018-11-07YesYesFBSYes1
2018-11-07YesYesFBSYes1
2018-11-06YesYesFBSYes1
2018-11-06YesYesFBSYes1
2018-11-06YesYesFBSYes1
2018-11-06YesYesFBSYes1
2018-11-06YesYesFBSYes1
2018-11-05YesYesFBSYes1
2018-11-05YesYesFBSYes1
2018-11-05YesYesFBSYes1
2018-11-05YesYesFBSYes1
2018-11-05YesYesFBSYes1
2018-11-05YesYesFBSYes1
Oct-2018258
2018-10-30YesYesFBSYes1
2018-10-29YesYesFBSYes1
2018-10-29YesYesFBSYes1
2018-10-28YesYesFBSYes1
2018-10-28YesYesFBSYes1
2018-10-26YesYesFBSYes1
2018-10-24YesYesFBSYes1
2018-10-24YesYesFBSYes1
2018-10-24YesYesFBSYes1
2018-10-23YesYesFBSYes1
2018-10-23YesYesFBSYes1
2018-10-23YesYesFBSYes1
2018-10-23YesYesFBSYes1
2018-10-22YesYesTomkins-Mccaw Library VCU libraryYes1
2018-10-22YesYesFBSYes1
2018-10-22YesYesFBSYes1
2018-10-19YesYesFBSYes1
2018-10-19YesYesFBSYes1
2018-10-17YesYesFBSYes1
2018-10-17YesYesFBSYes1
2018-10-17YesYesFBSYes1
2018-10-15YesYesFBSYes1
2018-10-15YesYesFBSYes1
2018-10-15YesYesFBSYes1
2018-10-14YesYesFBSYes1
2018-10-14YesYesFBSYes1
2018-10-14YesYesFBSYes1
2018-10-12YesYesFBSYes1
2018-10-09YesYesFBSYes1
2018-10-08YesYesFBSYes1
2018-10-08YesYesFBSYes1
2018-10-06YesYesFBSYes1
2018-10-01YesYesFBSYes1
Jan-201822
2018-01-31YesYesNIHYes1
2018-01-31YesYesNIHYes1
2018-01-07YesYesUmea UniversityYes1
2018-01-07YesYesUmea UniversityYes1
Aug-201721
2017-08-16YesYesNIHYes1
2017-08-16YesYesNIHYes1
2017-08-11YesYesPennsylvania UniversityYes1
Jul-201722
2017-07-20YesYesTufts UniversityYes1
2017-07-20YesYesSeoul National UniversityYes1
2017-07-20YesYesSeoul National UniversityYes1
2017-07-01YesYesPennsylvania UniversityYes1
Jun-201732
2017-06-21YesYesPennsylvania UniversityYes1
2017-06-21YesYesPennsylvania UniversityYes1
2017-06-14YesYesTomkins-Mccaw Library VCU libraryYes1
2017-06-07YesYesPennsylvania UniversityYes1
2017-06-07YesYesPennsylvania UniversityYes1
May-201725
2017-05-29YesYesCEAYes1
2017-05-29YesYesCEAYes1
2017-05-29YesYesCEAYes1
2017-05-29YesYesCEAYes1
2017-05-28YesYesUniversity of Hong Kong LibrariesYes1
2017-05-28YesYesUniversity of Hong Kong LibrariesYes1
2017-05-11YesYesMiami UniversityYes1
Apr-20171
2017-04-04YesYesNIHYes1
Mar-201734
2017-03-30YesYesTufts UniversityYes1
2017-03-30YesYesTufts UniversityYes1
2017-03-30YesYesTufts UniversityYes1
2017-03-13YesYesNIHYes1
2017-03-13YesYesNIHYes1
2017-03-06YesYesTufts UniversityYes1
2017-03-06YesYesTufts UniversityYes1
Feb-201753
2017-02-27YesYesNIHYes1
2017-02-27YesYesNIHYes1
2017-02-27YesYesNIHYes1
2017-02-22YesYesNIHYes1
2017-02-22YesYesNIHYes1
2017-02-22YesYesNIHYes1
2017-02-02YesYesNIHYes1
2017-02-02YesYesNIHYes1
Nov-201764
2017-11-30YesYesNIHYes1
2017-11-18YesYesTufts UniversityYes1
2017-11-18YesYesTufts UniversityYes1
2017-11-18YesYesTufts UniversityYes1
2017-11-14YesYesNovartis PharmaYes1
2017-11-10YesYesMerckYes1
2017-11-09YesYesMD Anderson Yes1
2017-11-09YesYesMD Anderson Yes1
2017-11-09YesYesMD Anderson Yes1
2017-11-09YesYesMD Anderson Yes1
Oct-201775
2017-10-29YesYesUSP-SIBIYes1
2017-10-29YesYesUSP-SIBIYes1
2017-10-27YesYesUSP-SIBIYes1
2017-10-27YesYesUSP-SIBIYes1
2017-10-24YesYesNIHYes1
2017-10-24YesYesNIHYes1
2017-10-24YesYesNIHYes1
2017-10-20YesYesUSP-SIBIYes1
2017-10-05YesYesNIHYes1
2017-10-05NoNoSUNY at Stony Brook NYYes1
2017-10-04YesYesNIHYes1
2017-10-04YesYesNIHYes1
Jan-201754
2017-01-13YesYesNIHYes1
2017-01-13YesYesNIHYes1
2017-01-11YesYesCEAYes1
2017-01-10YesYesAlbert Einstein College of Medicine Yes1
2017-01-10YesYesAlbert Einstein College of Medicine Yes1
2017-01-10YesYesAlbert Einstein College of Medicine Yes1
2017-01-10YesYesAlbert Einstein College of Medicine Yes1
2017-01-04YesYesNIHYes1
2017-01-04YesYesNIHYes1
Sep-20161013
2016-09-26YesYesNIHYes1
2016-09-26YesYesNIHYes1
2016-09-22YesYesNovartis PharmaYes1
2016-09-22YesYesNovartis PharmaYes1
2016-09-22YesYesNIHYes1
2016-09-13YesYesUniversita degli studi di Napoli FedericYes1
2016-09-12YesYesUniversita degli studi di Napoli FedericYes1
2016-09-08NoNoSeoul National UniversityYes1
2016-09-08YesYesUniversita degli studi di Napoli FedericYes1
2016-09-08NoNoSeoul National UniversityYes1
2016-09-08YesYesUniversita degli studi di Napoli FedericYes1
2016-09-08NoNoSeoul National UniversityYes1
2016-09-08YesYesUniversita degli studi di Napoli FedericYes1
2016-09-08NoNoSeoul National UniversityYes1
2016-09-08YesYesUniversita degli studi di Napoli FedericYes1
2016-09-08NoNoSeoul National UniversityYes1
2016-09-08YesYesUniversita degli studi di Napoli FedericYes1
2016-09-05YesYesUniversita degli studi di Napoli FedericYes1
2016-09-05YesYesUniversita degli studi di Napoli FedericYes1
2016-09-05YesYesUniversita degli studi di Napoli FedericYes1
2016-09-02YesYesUniversity of Hong Kong LibrariesYes1
2016-09-02YesYesUniversity of Hong Kong LibrariesYes1
2016-09-02YesYesUniversity of Hong Kong LibrariesYes1
Aug-2016129
2016-08-28YesYesUniversita degli studi di Napoli FedericYes1
2016-08-28YesYesUniversita degli studi di Napoli FedericYes1
2016-08-24YesYesUniversita degli studi di Napoli FedericYes1
2016-08-24YesYesNIHYes1
2016-08-22YesYesUniversita degli studi di Napoli FedericYes1
2016-08-21YesYesUniversita degli studi di Napoli FedericYes1
2016-08-19YesYesNovartis PharmaYes1
2016-08-18YesYesNIHYes1
2016-08-18YesYesNIHYes1
2016-08-15YesYesUniversita degli studi di Napoli FedericYes1
2016-08-12YesYesUniversita degli studi di Napoli FedericYes1
2016-08-12YesYesUniversity of SydneyYes1
2016-08-08YesYesUniversita degli studi di Napoli FedericYes1
2016-08-08YesYesUniversita degli studi di Napoli FedericYes1
2016-08-08YesYesUniversita degli studi di Napoli FedericYes1
2016-08-05YesYesNIHYes1
2016-08-05YesYesNIHYes1
2016-08-04YesYesUniversita degli studi di Napoli FedericYes1
2016-08-04YesYesChemical AbstractsYes1
2016-08-03YesYesUniversita degli studi di Napoli FedericYes1
2016-08-01YesYesUniversita degli studi di Napoli FedericYes1
Jul-201646
2016-07-28YesYesUniversita degli studi di Napoli FedericYes1
2016-07-28YesYesUniversita degli studi di Napoli FedericYes1
2016-07-27YesYesUniversita degli studi di Napoli FedericYes1
2016-07-23YesYesUniversita degli studi di Napoli FedericYes1
2016-07-23YesYesUniversita degli studi di Napoli FedericYes1
2016-07-23YesYesUniversita degli studi di Napoli FedericYes1
2016-07-13YesYesNIHYes1
2016-07-05YesYesUSP-SIBIYes1
2016-07-05YesYesUSP-SIBIYes1
2016-07-05YesYesUSP-SIBIYes1
Jun-2016108
2016-06-22YesYesUniversity of Hong Kong LibrariesYes1
2016-06-22YesYesUniversity of Hong Kong LibrariesYes1
2016-06-22YesYesUniversity of Hong Kong LibrariesYes1
2016-06-22YesYesUniversity of Hong Kong LibrariesYes1
2016-06-16NoNoUniversity of MichiganYes1
2016-06-16NoNoUniversity of MichiganYes1
2016-06-16NoNoTulane UniversityYes1
2016-06-16YesYesNIHYes1
2016-06-16YesYesTulane UniversityYes1
2016-06-16YesYesTulane UniversityYes1
2016-06-16YesYesTulane UniversityYes1
2016-06-13YesYesMD Anderson Yes1
2016-06-13YesYesMD Anderson Yes1
2016-06-06YesYesAlbert Einstein College of Medicine Yes1
2016-06-06YesYesAlbert Einstein College of Medicine Yes1
2016-06-06YesYesAlbert Einstein College of Medicine Yes1
2016-06-06YesYesAlbert Einstein College of Medicine Yes1
2016-06-04NoNoUniversity of MichiganYes1
May-201636
2016-05-31YesYesMD Anderson Yes1
2016-05-31YesYesMD Anderson Yes1
2016-05-26YesYesUmea UniversityYes1
2016-05-26YesYesUmea UniversityYes1
2016-05-23YesYesETH-BibliothekYes1
2016-05-20YesYesCold Spring HarborYes1
2016-05-20YesYesCold Spring HarborYes1
2016-05-05YesYesUSP-SIBIYes1
2016-05-02YesYesIowa UniversityYes1
Apr-20166
2016-04-23NoNoThird Military serviceYes1
2016-04-05NoNoThird Military serviceYes1
2016-04-03YesYesTulane UniversityYes1
2016-04-02YesYesPennsylvania UniversityYes1
2016-04-01YesYesNIHYes1
2016-04-01YesYesNIHYes1
Mar-20161
2016-03-31YesYesNIHYes1
Dec-201634
2016-12-19YesYesUSP-SIBIYes1
2016-12-19NoNoSUNY at Stony Brook NYYes1
2016-12-19YesYesNIHYes1
2016-12-15YesYesNationwide Childrens HospitalYes1
2016-12-15YesYesNationwide Childrens HospitalYes1
2016-12-07YesYesWashington UniversityYes1
2016-12-07YesYesWashington UniversityYes1
Nov-201654
2016-11-16YesYesTulane UniversityYes1
2016-11-15YesYesUniversita degli studi di Napoli FedericYes1
2016-11-15YesYesUniversita degli studi di Napoli FedericYes1
2016-11-11YesYesWelchYes1
2016-11-11YesYesWelchYes1
2016-11-11YesYesWelchYes1
2016-11-11YesYesWelchYes1
2016-11-01YesYesNIHYes1
2016-11-01YesYesNIHYes1
Oct-201622
2016-10-18YesYesHarvardYes1
2016-10-18YesYesHarvardYes1
2016-10-07YesYesUSP-SIBIYes1
2016-10-07YesYesUSP-SIBIYes1
Jan-20161
2016-01-05YesYesTexas A&M UniversityYes1
Sep-201578
2015-09-30YesYesNIHYes1
2015-09-30YesYesNLMYes1
2015-09-30YesYesNLMYes1
2015-09-30YesYesSUNY at Stony Brook NYYes1
2015-09-22NoNoSeoul National UniversityYes1
2015-09-22NoNoSeoul National UniversityYes1
2015-09-22NoNoSeoul National UniversityYes1
2015-09-21YesYesNIHYes1
2015-09-21YesYesNIHYes1
2015-09-14YesYesTexas A&M UniversityYes1
2015-09-13YesYesUniversity of Hong Kong LibrariesYes1
2015-09-13YesYesUniversity of Hong Kong LibrariesYes1
2015-09-13YesYesUniversity of Hong Kong LibrariesYes1
2015-09-13YesYesUniversity of Hong Kong LibrariesYes1
2015-09-13YesYesUniversity of Hong Kong LibrariesYes1
Aug-20151
2015-08-14NoNoUniversity of MichiganYes1
Jul-2015108
2015-07-31YesYesBiblioteca Nac Cs Salud-Inst Salud CarloYes1
2015-07-31YesYesBiblioteca Nac Cs Salud-Inst Salud CarloYes1
2015-07-31YesYesBiblioteca Nac Cs Salud-Inst Salud CarloYes1
2015-07-31YesYesMedical library, seoul national universiYes1
2015-07-31YesYesMedical library, seoul national universiYes1
2015-07-31YesYesMedical library, seoul national universiYes1
2015-07-31YesYesMedical library, seoul national universiYes1
2015-07-28YesYesAlbert Einstein College of Medicine Yes1
2015-07-19YesYesMcGill UniversityYes1
2015-07-19YesYesMcGill UniversityYes1
2015-07-19YesYesMcGill UniversityYes1
2015-07-08YesYesChulalonkorn UniversityYes1
2015-07-08YesYesChulalonkorn UniversityYes1
2015-07-08YesYesChulalonkorn UniversityYes1
2015-07-08YesYesChulalonkorn UniversityYes1
2015-07-08YesYesChulalonkorn UniversityYes1
2015-07-08YesYesChulalonkorn UniversityYes1
2015-07-08YesYesNIHYes1
Jun-2015248
2015-06-30YesYesPennsylvania UniversityYes1
2015-06-30YesYesPennsylvania UniversityYes1
2015-06-30YesYesPennsylvania UniversityYes1
2015-06-30YesYesPennsylvania UniversityYes1
2015-06-30YesYesPennsylvania UniversityYes1
2015-06-23YesYesKarolinska instituteYes1
2015-06-23YesYesKarolinska instituteYes1
2015-06-23YesYesKarolinska instituteYes1
2015-06-22YesYesNIHYes1
2015-06-22YesYesNIHYes1
2015-06-16YesYesUiOYes1
2015-06-16YesYesUiOYes1
2015-06-09YesYesBayer AG BHC-PH-R-EU-SIDYes1
2015-06-09YesYesBayer AG BHC-PH-R-EU-SIDYes1
2015-06-09YesYesBayer AG BHC-PH-R-EU-SIDYes1
2015-06-09YesYesBayer AG BHC-PH-R-EU-SIDYes1
2015-06-09YesYesBayer AG BHC-PH-R-EU-SIDYes1
2015-06-09YesYesBayer AG BHC-PH-R-EU-SIDYes1
2015-06-03YesYesChulalonkorn UniversityYes1
2015-06-03YesYesChulalonkorn UniversityYes1
2015-06-03YesYesChulalonkorn UniversityYes1
2015-06-03YesYesChulalonkorn UniversityYes1
2015-06-03YesYesKarolinska instituteYes1
2015-06-03YesYesKarolinska instituteYes1
2015-06-03YesYesKarolinska instituteYes1
2015-06-03NoNoMax-Delbrueck-Centrum FuerYes1
2015-06-02YesYesYokohama City University Yes1
2015-06-02YesYesYokohama City University Yes1
2015-06-02YesYesYokohama City University Yes1
2015-06-01YesYesStanford UniversityYes1
2015-06-01YesYesStanford UniversityYes1
2015-06-01YesYesStanford UniversityYes1
May-20153219
2015-05-29YesYesNIHYes1
2015-05-29YesYesNIHYes1
2015-05-29YesYesNIHYes1
2015-05-28YesYesYale medical libraryYes1
2015-05-28YesYesYale medical libraryYes1
2015-05-28YesYesYale medical libraryYes1
2015-05-28YesYesNIHYes1
2015-05-28YesYesNIHYes1
2015-05-22YesYesChulalonkorn UniversityYes1
2015-05-22YesYesChulalonkorn UniversityYes1
2015-05-22YesYesChulalonkorn UniversityYes1
2015-05-22YesYesChulalonkorn UniversityYes1
2015-05-22YesYesChulalonkorn UniversityYes1
2015-05-20YesYesYokohama City University Yes1
2015-05-20YesYesYokohama City University Yes1
2015-05-20YesYesBayer AG BHC-PH-R-EU-SIDYes1
2015-05-20YesYesBayer AG BHC-PH-R-EU-SIDYes1
2015-05-20YesYesMcGill UniversityYes1
2015-05-20YesYesMcGill UniversityYes1
2015-05-20YesYesMcGill UniversityYes1
2015-05-20YesYesMcGill UniversityYes1
2015-05-20YesYesYokohama City University Yes1
2015-05-20YesYesMcGill UniversityYes1
2015-05-19YesYesThomson ReutersYes1
2015-05-19YesYesThomson ReutersYes1
2015-05-19YesYesThomson ReutersYes1
2015-05-19YesYesThomson ReutersYes1
2015-05-19YesYesThomson ReutersYes1
2015-05-19YesYesThomson ReutersYes1
2015-05-19YesYesThomson ReutersYes1
2015-05-19YesYesBayer AG BHC-PH-R-EU-SIDYes1
2015-05-19YesYesUiOYes1
2015-05-19YesYesUiOYes1
2015-05-19YesYesUiOYes1
2015-05-19YesYesBayer AG BHC-PH-R-EU-SIDYes1
2015-05-19YesYesBayer AG BHC-PH-R-EU-SIDYes1
2015-05-18NoNoVanderbilt UniversityYes1
2015-05-18YesYesNIHYes1
2015-05-18NoNoVanderbilt UniversityYes1
2015-05-18YesYesNIHYes1
2015-05-18YesYesNIHYes1
2015-05-18YesYesNIHYes1
2015-05-18YesYesNIHYes1
2015-05-18YesYesNIHYes1
2015-05-18YesYesNIHYes1
2015-05-17YesYesBayer AG BHC-PH-R-EU-SIDYes1
2015-05-17YesYesBayer AG BHC-PH-R-EU-SIDYes1
2015-05-17YesYesBayer AG BHC-PH-R-EU-SIDYes1
2015-05-17YesYesBayer AG BHC-PH-R-EU-SIDYes1
2015-05-17YesYesBayer AG BHC-PH-R-EU-SIDYes1
2015-05-12YesYesNIHYes1
Mar-20151
2015-03-25YesYesETH-BibliothekYes1
Dec-201567
2015-12-16YesYesKarolinska instituteYes1
2015-12-16YesYesKarolinska instituteYes1
2015-12-16YesYesKarolinska instituteYes1
2015-12-16YesYesKarolinska instituteYes1
2015-12-14YesYesUniv of Calif San DiegoYes1
2015-12-14YesYesUniv of Calif San DiegoYes1
2015-12-14YesYesUniv of Calif San DiegoYes1
2015-12-14NoNoGuestNo1
2015-12-14YesYesUniv of Calif San DiegoYes1
2015-12-13YesYesUniv of Calif San DiegoYes1
2015-12-13YesYesUniv of Calif San DiegoYes1
2015-12-13YesYesUniv of Calif San DiegoYes1
2015-12-13YesYesUniv of Calif San DiegoYes1
Nov-201593
2015-11-29NoNoNUSYes1
2015-11-27YesYesNIHYes1
2015-11-27YesYesNIHYes1
2015-11-27YesYesNIHYes1
2015-11-27YesYesNIHYes1
2015-11-26YesYesNIHYes1
2015-11-26YesYesNIHYes1
2015-11-26YesYesNIHYes1
2015-11-26YesYesNIHYes1
2015-11-22YesYesUniv of Calif San DiegoYes1
2015-11-12YesYesNIHYes1
2015-11-12YesYesNIHYes1
Oct-2015173
2015-10-27YesYesPennsylvania UniversityYes1
2015-10-27YesYesPennsylvania UniversityYes1
2015-10-27YesYesPennsylvania UniversityYes1
2015-10-27YesYesPennsylvania UniversityYes1
2015-10-27YesYesPennsylvania UniversityYes1
2015-10-27YesYesPennsylvania UniversityYes1
2015-10-27YesYesPennsylvania UniversityYes1
2015-10-16NoNoSeoul National UniversityYes1
2015-10-16NoNoSeoul National UniversityYes1
2015-10-15YesYesUSP-SIBIYes1
2015-10-15YesYesUSP-SIBIYes1
2015-10-15YesYesUSP-SIBIYes1
2015-10-15YesYesUSP-SIBIYes1
2015-10-15YesYesUSP-SIBIYes1
2015-10-15YesYesUSP-SIBIYes1
2015-10-14NoNoSeoul National UniversityYes1
2015-10-12NoNoSeoul National UniversityYes1
2015-10-12NoNoSeoul National UniversityYes1
2015-10-12NoNoSeoul National UniversityYes1
2015-10-12NoNoSeoul National UniversityYes1

Search FBS

Search for an article or author by clicking here.

Order a Reprint

Interested in ordering an article? Click here to do so.

Advertisement

SiteLock