Metrics

Title : The neuroprotective effects of apocynin
Permanent Manuscript Number : 535Corresponding author name : Agnes Simonyi
Date AccessedAccess AllowedDocument LoadedInstitutionSubscriberHTMLPDF
Feb-20203
2020-02-19YesYesIRCCSYes1
2020-02-19YesYesIRCCSYes1
2020-02-18YesYesNIHYes1
Sep-201915
2019-09-27YesYesNationwide Childrens HospitalYes1
2019-09-12YesYesFBSYes1
2019-09-11YesYesFBSYes1
2019-09-10YesYesFBSYes1
2019-09-09YesYesFBSYes1
2019-09-08YesYesFBSYes1
2019-09-08YesYesFBSYes1
2019-09-07YesYesFBSYes1
2019-09-06YesYesFBSYes1
2019-09-05YesYesFBSYes1
2019-09-04YesYesFBSYes1
2019-09-03YesYesFBSYes1
2019-09-02YesYesFBSYes1
2019-09-01YesYesFBSYes1
2019-09-01YesYesFBSYes1
Aug-2019698
2019-08-31YesYesFBSYes1
2019-08-30YesYesFBSYes1
2019-08-29YesYesFBSYes1
2019-08-28YesYesFBSYes1
2019-08-28YesYesFBSYes1
2019-08-28YesYesFBSYes1
2019-08-28YesYesFBSYes1
2019-08-27YesYesFBSYes1
2019-08-26YesYesFBSYes1
2019-08-25YesYesFBSYes1
2019-08-25YesYesFBSYes1
2019-08-24YesYesFBSYes1
2019-08-24YesYesFBSYes1
2019-08-23YesYesFBSYes1
2019-08-23YesYesFBSYes1
2019-08-22YesYesFBSYes1
2019-08-22YesYesFBSYes1
2019-08-21YesYesFBSYes1
2019-08-21YesYesFBSYes1
2019-08-21YesYesFBSYes1
2019-08-21YesYesFBSYes1
2019-08-20YesYesFBSYes1
2019-08-20YesYesFBSYes1
2019-08-20YesYesFBSYes1
2019-08-19YesYesFBSYes1
2019-08-19YesYesFBSYes1
2019-08-18YesYesFBSYes1
2019-08-18YesYesFBSYes1
2019-08-17YesYesFBSYes1
2019-08-17YesYesFBSYes1
2019-08-17YesYesFBSYes1
2019-08-17YesYesFBSYes1
2019-08-17YesYesFBSYes1
2019-08-17YesYesFBSYes1
2019-08-17YesYesFBSYes1
2019-08-16YesYesFBSYes1
2019-08-16YesYesFBSYes1
2019-08-16YesYesFBSYes1
2019-08-16YesYesUniversity of SydneyYes1
2019-08-15YesYesFBSYes1
2019-08-15YesYesFBSYes1
2019-08-15YesYesFBSYes1
2019-08-14YesYesFBSYes1
2019-08-14YesYesFBSYes1
2019-08-14YesYesFBSYes1
2019-08-14YesYesFBSYes1
2019-08-14YesYesFBSYes1
2019-08-14YesYesUniversity of SydneyYes1
2019-08-13YesYesFBSYes1
2019-08-13YesYesFBSYes1
2019-08-12YesYesFBSYes1
2019-08-12YesYesFBSYes1
2019-08-12YesYesFBSYes1
2019-08-11YesYesFBSYes1
2019-08-11YesYesFBSYes1
2019-08-10YesYesFBSYes1
2019-08-10YesYesFBSYes1
2019-08-09YesYesElsevier-BV BD source collectionYes1
2019-08-09YesYesElsevier-BV BD source collectionYes1
2019-08-09YesYesFBSYes1
2019-08-09YesYesFBSYes1
2019-08-09YesYesFBSYes1
2019-08-09YesYesFBSYes1
2019-08-08YesYesFBSYes1
2019-08-07YesYesFBSYes1
2019-08-06YesYesFBSYes1
2019-08-06YesYesFBSYes1
2019-08-06YesYesFBSYes1
2019-08-06YesYesFBSYes1
2019-08-05YesYesFBSYes1
2019-08-05YesYesFBSYes1
2019-08-05YesYesFBSYes1
2019-08-04YesYesFBSYes1
2019-08-03YesYesFBSYes1
2019-08-02YesYesFBSYes1
2019-08-02YesYesFBSYes1
2019-08-01YesYesFBSYes1
Jul-2019416
2019-07-31YesYesFBSYes1
2019-07-31YesYesFBSYes1
2019-07-31YesYesFBSYes1
2019-07-30YesYesFBSYes1
2019-07-29YesYesFBSYes1
2019-07-28YesYesFBSYes1
2019-07-27YesYesFBSYes1
2019-07-26YesYesFBSYes1
2019-07-25YesYesFBSYes1
2019-07-25YesYesFBSYes1
2019-07-24YesYesFBSYes1
2019-07-24YesYesFBSYes1
2019-07-23YesYesFBSYes1
2019-07-22YesYesFBSYes1
2019-07-21YesYesFBSYes1
2019-07-21YesYesFBSYes1
2019-07-20YesYesFBSYes1
2019-07-19YesYesFBSYes1
2019-07-18YesYesFBSYes1
2019-07-17YesYesFBSYes1
2019-07-16YesYesFBSYes1
2019-07-15YesYesFBSYes1
2019-07-14YesYesFBSYes1
2019-07-13YesYesFBSYes1
2019-07-12YesYesFBSYes1
2019-07-11YesYesFBSYes1
2019-07-10YesYesFBSYes1
2019-07-10YesYesFBSYes1
2019-07-09YesYesCollegium Medicum Uniwersytetu JagiellonYes1
2019-07-09YesYesFBSYes1
2019-07-09YesYesFBSYes1
2019-07-09YesYesFBSYes1
2019-07-09YesYesFBSYes1
2019-07-09YesYesFBSYes1
2019-07-08YesYesFBSYes1
2019-07-08YesYesFBSYes1
2019-07-07YesYesFBSYes1
2019-07-06YesYesFBSYes1
2019-07-06YesYesFBSYes1
2019-07-06YesYesFBSYes1
2019-07-05YesYesFBSYes1
2019-07-04YesYesFBSYes1
2019-07-03YesYesFBSYes1
2019-07-03YesYesFBSYes1
2019-07-02YesYesFBSYes1
2019-07-01YesYesFBSYes1
2019-07-01YesYesFBSYes1
Jun-20193811
2019-06-30YesYesFBSYes1
2019-06-29YesYesFBSYes1
2019-06-28YesYesFBSYes1
2019-06-27YesYesFBSYes1
2019-06-26YesYesFBSYes1
2019-06-25YesYesFBSYes1
2019-06-24YesYesFBSYes1
2019-06-24YesYesFBSYes1
2019-06-23YesYesFBSYes1
2019-06-22YesYesFBSYes1
2019-06-22YesYesFBSYes1
2019-06-22YesYesFBSYes1
2019-06-21YesYesFBSYes1
2019-06-20YesYesFBSYes1
2019-06-19YesYesFBSYes1
2019-06-19YesYesFBSYes1
2019-06-19YesYesFBSYes1
2019-06-18YesYesFBSYes1
2019-06-17YesYesFBSYes1
2019-06-16YesYesFBSYes1
2019-06-16YesYesFBSYes1
2019-06-16YesYesBayer AG BHC-PH-R-EU-SIDYes1
2019-06-16YesYesBayer AG BHC-PH-R-EU-SIDYes1
2019-06-15YesYesFBSYes1
2019-06-14YesYesFBSYes1
2019-06-13YesYesFBSYes1
2019-06-13YesYesFBSYes1
2019-06-12YesYesFBSYes1
2019-06-11YesYesFBSYes1
2019-06-10YesYesFBSYes1
2019-06-10YesYesFBSYes1
2019-06-10YesYesFBSYes1
2019-06-10YesYesFBSYes1
2019-06-09YesYesFBSYes1
2019-06-09YesYesFBSYes1
2019-06-08YesYesFBSYes1
2019-06-07YesYesFBSYes1
2019-06-07YesYesFBSYes1
2019-06-07YesYesFBSYes1
2019-06-06YesYesFBSYes1
2019-06-05YesYesFBSYes1
2019-06-04YesYesNIHYes1
2019-06-04YesYesNIHYes1
2019-06-04YesYesNIHYes1
2019-06-04YesYesNIHYes1
2019-06-04YesYesFBSYes1
2019-06-03YesYesFBSYes1
2019-06-02YesYesFBSYes1
2019-06-01YesYesFBSYes1
May-2019246
2019-05-31YesYesFBSYes1
2019-05-31YesYesChemical AbstractsYes1
2019-05-30YesYesFBSYes1
2019-05-29YesYesFBSYes1
2019-05-28YesYesFBSYes1
2019-05-28YesYesFBSYes1
2019-05-28YesYesFBSYes1
2019-05-28YesYesFBSYes1
2019-05-28YesYesFBSYes1
2019-05-27YesYesFBSYes1
2019-05-26YesYesFBSYes1
2019-05-26YesYesFBSYes1
2019-05-25YesYesFBSYes1
2019-05-24YesYesSeoul National UniversityYes1
2019-05-24YesYesFBSYes1
2019-05-24YesYesFBSYes1
2019-05-24YesYesFBSYes1
2019-05-23YesYesFBSYes1
2019-05-22YesYesFBSYes1
2019-05-21YesYesFBSYes1
2019-05-21YesYesFBSYes1
2019-05-21YesYesFBSYes1
2019-05-21YesYesFBSYes1
2019-05-21YesYesFBSYes1
2019-05-21YesYesFBSYes1
2019-05-21YesYesFBSYes1
2019-05-21YesYesFBSYes1
2019-05-16YesYesFBSYes1
2019-05-02YesYesFBSYes1
2019-05-01YesYesFBSYes1
Apr-201942
2019-04-28YesYesFBSYes1
2019-04-21YesYesFBSYes1
2019-04-21YesYesFBSYes1
2019-04-16YesYesFBSYes1
2019-04-15YesYesFBSYes1
2019-04-15YesYesFBSYes1
Mar-201931
2019-03-27YesYesFBSYes1
2019-03-23YesYesFBSYes1
2019-03-14YesYesFBSYes1
2019-03-14YesYesFBSYes1
Feb-20199
2019-02-26YesYesFBSYes1
2019-02-26YesYesNIHYes1
2019-02-23YesYesFBSYes1
2019-02-20YesYesFBSYes1
2019-02-20YesYesFBSYes1
2019-02-15YesYesFBSYes1
2019-02-05YesYesNIHYes1
2019-02-04YesYesNIHYes1
2019-02-02YesYesFBSYes1
Oct-20191
2019-10-08YesYesUniv of Calif San DiegoYes1
Jan-2019131
2019-01-26YesYesFBSYes1
2019-01-26YesYesFBSYes1
2019-01-26YesYesFBSYes1
2019-01-26YesYesFBSYes1
2019-01-25YesYesFBSYes1
2019-01-19YesYesFBSYes1
2019-01-18YesYesFBSYes1
2019-01-14YesYesFBSYes1
2019-01-06YesYesFBSYes1
2019-01-05YesYesFBSYes1
2019-01-04YesYesFBSYes1
2019-01-03YesYesFBSYes1
2019-01-02YesYesFBSYes1
2019-01-01YesYesFBSYes1
Sep-201837
2018-09-29YesYesFBSYes1
2018-09-28YesYesFBSYes1
2018-09-27YesYesFBSYes1
2018-09-26YesYesFBSYes1
2018-09-26YesYesFBSYes1
2018-09-25YesYesFBSYes1
2018-09-24YesYesFBSYes1
2018-09-24YesYesFBSYes1
2018-09-23YesYesFBSYes1
2018-09-22YesYesFBSYes1
2018-09-21YesYesFBSYes1
2018-09-20YesYesFBSYes1
2018-09-20YesYesFBSYes1
2018-09-19YesYesFBSYes1
2018-09-18YesYesFBSYes1
2018-09-17YesYesFBSYes1
2018-09-14YesYesFBSYes1
2018-09-14YesYesFBSYes1
2018-09-14YesYesFBSYes1
2018-09-14YesYesFBSYes1
2018-09-14YesYesFBSYes1
2018-09-14YesYesFBSYes1
2018-09-13YesYesFBSYes1
2018-09-12YesYesFBSYes1
2018-09-12YesYesUniversity of Texas Medical BranchYes1
2018-09-11YesYesFBSYes1
2018-09-10YesYesFBSYes1
2018-09-09YesYesFBSYes1
2018-09-08YesYesFBSYes1
2018-09-07YesYesFBSYes1
2018-09-07YesYesFBSYes1
2018-09-06YesYesFBSYes1
2018-09-05YesYesFBSYes1
2018-09-04YesYesFBSYes1
2018-09-03YesYesFBSYes1
2018-09-02YesYesFBSYes1
2018-09-01YesYesFBSYes1
Aug-201835
2018-08-31YesYesFBSYes1
2018-08-30YesYesFBSYes1
2018-08-29YesYesFBSYes1
2018-08-28YesYesFBSYes1
2018-08-27YesYesFBSYes1
2018-08-26YesYesFBSYes1
2018-08-25YesYesFBSYes1
2018-08-24YesYesFBSYes1
2018-08-23YesYesFBSYes1
2018-08-22YesYesFBSYes1
2018-08-21YesYesFBSYes1
2018-08-20YesYesFBSYes1
2018-08-20YesYesFBSYes1
2018-08-19YesYesFBSYes1
2018-08-18YesYesFBSYes1
2018-08-17YesYesFBSYes1
2018-08-16YesYesFBSYes1
2018-08-15YesYesFBSYes1
2018-08-15YesYesFBSYes1
2018-08-14YesYesFBSYes1
2018-08-13YesYesFBSYes1
2018-08-13YesYesFBSYes1
2018-08-12YesYesFBSYes1
2018-08-12YesYesFBSYes1
2018-08-10YesYesFBSYes1
2018-08-09YesYesFBSYes1
2018-08-08YesYesFBSYes1
2018-08-07YesYesFBSYes1
2018-08-06YesYesFBSYes1
2018-08-05YesYesFBSYes1
2018-08-05YesYesFBSYes1
2018-08-04YesYesFBSYes1
2018-08-03YesYesFBSYes1
2018-08-02YesYesFBSYes1
2018-08-01YesYesFBSYes1
Jul-2018342
2018-07-31YesYesFBSYes1
2018-07-31YesYesFBSYes1
2018-07-30YesYesNIHYes1
2018-07-30YesYesNIHYes1
2018-07-30YesYesFBSYes1
2018-07-29YesYesFBSYes1
2018-07-28YesYesFBSYes1
2018-07-27YesYesFBSYes1
2018-07-26YesYesFBSYes1
2018-07-25YesYesFBSYes1
2018-07-24YesYesFBSYes1
2018-07-23YesYesFBSYes1
2018-07-22YesYesFBSYes1
2018-07-21YesYesFBSYes1
2018-07-20YesYesFBSYes1
2018-07-19YesYesFBSYes1
2018-07-18YesYesFBSYes1
2018-07-17YesYesFBSYes1
2018-07-16YesYesFBSYes1
2018-07-15YesYesFBSYes1
2018-07-14YesYesFBSYes1
2018-07-13YesYesFBSYes1
2018-07-12YesYesFBSYes1
2018-07-11YesYesFBSYes1
2018-07-10YesYesFBSYes1
2018-07-10YesYesFBSYes1
2018-07-09YesYesFBSYes1
2018-07-08YesYesFBSYes1
2018-07-07YesYesFBSYes1
2018-07-06YesYesFBSYes1
2018-07-05YesYesFBSYes1
2018-07-04YesYesFBSYes1
2018-07-03YesYesFBSYes1
2018-07-02YesYesFBSYes1
2018-07-01YesYesFBSYes1
2018-07-01YesYesFBSYes1
Jun-201829
2018-06-30YesYesFBSYes1
2018-06-29YesYesFBSYes1
2018-06-28YesYesFBSYes1
2018-06-27YesYesFBSYes1
2018-06-26YesYesFBSYes1
2018-06-25YesYesFBSYes1
2018-06-24YesYesFBSYes1
2018-06-23YesYesFBSYes1
2018-06-22YesYesFBSYes1
2018-06-22YesYesFBSYes1
2018-06-21YesYesFBSYes1
2018-06-20YesYesFBSYes1
2018-06-19YesYesFBSYes1
2018-06-18YesYesFBSYes1
2018-06-17YesYesFBSYes1
2018-06-16YesYesFBSYes1
2018-06-15YesYesFBSYes1
2018-06-14YesYesFBSYes1
2018-06-13YesYesFBSYes1
2018-06-12YesYesFBSYes1
2018-06-11YesYesFBSYes1
2018-06-11YesYesFBSYes1
2018-06-10YesYesFBSYes1
2018-06-09YesYesFBSYes1
2018-06-08YesYesFBSYes1
2018-06-07YesYesFBSYes1
2018-06-06YesYesFBSYes1
2018-06-05YesYesFBSYes1
2018-06-04YesYesFBSYes1
Mar-201824
2018-03-26YesYesMerckYes1
2018-03-26YesYesMerckYes1
2018-03-26YesYesMerckYes1
2018-03-07YesYesYale medical libraryYes1
2018-03-07YesYesYale medical libraryYes1
2018-03-07YesYesYale medical libraryYes1
Dec-2018393
2018-12-31YesYesFBSYes1
2018-12-30YesYesFBSYes1
2018-12-29YesYesFBSYes1
2018-12-28YesYesFBSYes1
2018-12-27YesYesFBSYes1
2018-12-26YesYesFBSYes1
2018-12-26YesYesFBSYes1
2018-12-25YesYesFBSYes1
2018-12-24YesYesFBSYes1
2018-12-24YesYesFBSYes1
2018-12-23YesYesFBSYes1
2018-12-23YesYesFBSYes1
2018-12-22YesYesFBSYes1
2018-12-21YesYesFBSYes1
2018-12-21YesYesFBSYes1
2018-12-21YesYesFBSYes1
2018-12-20YesYesFBSYes1
2018-12-19YesYesFBSYes1
2018-12-18YesYesFBSYes1
2018-12-17YesYesFBSYes1
2018-12-17YesYesFBSYes1
2018-12-16YesYesFBSYes1
2018-12-16YesYesFBSYes1
2018-12-15YesYesFBSYes1
2018-12-14YesYesFBSYes1
2018-12-13YesYesFBSYes1
2018-12-12YesYesFBSYes1
2018-12-11YesYesFBSYes1
2018-12-10YesYesFBSYes1
2018-12-10YesYesFBSYes1
2018-12-09YesYesFBSYes1
2018-12-08YesYesFBSYes1
2018-12-07YesYesFBSYes1
2018-12-06YesYesFBSYes1
2018-12-06YesYesFBSYes1
2018-12-06YesYesFBSYes1
2018-12-05YesYesFBSYes1
2018-12-04YesYesFBSYes1
2018-12-03YesYesFBSYes1
2018-12-02YesYesFBSYes1
2018-12-02YesYesFBSYes1
2018-12-01YesYesFBSYes1
Nov-2018342
2018-11-30YesYesFBSYes1
2018-11-30YesYesFBSYes1
2018-11-29YesYesFBSYes1
2018-11-28YesYesFBSYes1
2018-11-27YesYesFBSYes1
2018-11-26YesYesFBSYes1
2018-11-25YesYesFBSYes1
2018-11-24YesYesFBSYes1
2018-11-23YesYesFBSYes1
2018-11-22YesYesFBSYes1
2018-11-21YesYesFBSYes1
2018-11-20YesYesFBSYes1
2018-11-19YesYesFBSYes1
2018-11-18YesYesFBSYes1
2018-11-17YesYesFBSYes1
2018-11-16YesYesFBSYes1
2018-11-15YesYesFBSYes1
2018-11-14YesYesFBSYes1
2018-11-13YesYesFBSYes1
2018-11-12YesYesFBSYes1
2018-11-11YesYesFBSYes1
2018-11-10YesYesFBSYes1
2018-11-09YesYesFBSYes1
2018-11-08YesYesFBSYes1
2018-11-07YesYesFBSYes1
2018-11-07YesYesFBSYes1
2018-11-06YesYesFBSYes1
2018-11-06YesYesFBSYes1
2018-11-06YesYesFBSYes1
2018-11-05YesYesFBSYes1
2018-11-04YesYesFBSYes1
2018-11-04YesYesFBSYes1
2018-11-03YesYesFBSYes1
2018-11-03YesYesFBSYes1
2018-11-02YesYesFBSYes1
2018-11-01YesYesFBSYes1
Oct-2018372
2018-10-31YesYesFBSYes1
2018-10-30YesYesFBSYes1
2018-10-29YesYesFBSYes1
2018-10-28YesYesFBSYes1
2018-10-28YesYesFBSYes1
2018-10-27YesYesFBSYes1
2018-10-26YesYesFBSYes1
2018-10-25YesYesFBSYes1
2018-10-24YesYesFBSYes1
2018-10-23YesYesFBSYes1
2018-10-22YesYesFBSYes1
2018-10-21YesYesFBSYes1
2018-10-20YesYesFBSYes1
2018-10-19YesYesFBSYes1
2018-10-18YesYesFBSYes1
2018-10-17YesYesFBSYes1
2018-10-16YesYesFBSYes1
2018-10-15YesYesFBSYes1
2018-10-14YesYesFBSYes1
2018-10-13YesYesFBSYes1
2018-10-12YesYesFBSYes1
2018-10-11YesYesFBSYes1
2018-10-10YesYesFBSYes1
2018-10-09YesYesFBSYes1
2018-10-09YesYesFBSYes1
2018-10-09YesYesFBSYes1
2018-10-09YesYesFBSYes1
2018-10-08YesYesFBSYes1
2018-10-07YesYesFBSYes1
2018-10-06YesYesFBSYes1
2018-10-05YesYesFBSYes1
2018-10-04YesYesFBSYes1
2018-10-03YesYesFBSYes1
2018-10-02YesYesFBSYes1
2018-10-01YesYesFBSYes1
2018-10-01YesYesFBSYes1
2018-10-01YesYesFBSYes1
2018-10-01YesYesFBSYes1
2018-10-01YesYesFBSYes1
Jun-20172
2017-06-20YesYesTomkins-Mccaw Library VCU libraryYes1
2017-06-16YesYesTomkins-Mccaw Library VCU libraryYes1
Mar-201711
2017-03-29YesYesUSP-SIBIYes1
2017-03-29YesYesUSP-SIBIYes1
Jan-201722
2017-01-05YesYesMerckYes1
2017-01-05YesYesMerckYes1
2017-01-05YesYesMerckYes1
2017-01-05YesYesMerckYes1
Sep-201611
2016-09-14YesYesUniversita degli studi di Napoli FedericYes1
2016-09-11YesYesUniversita degli studi di Napoli FedericYes1
Aug-201644
2016-08-31YesYesUniversita degli studi di Napoli FedericYes1
2016-08-31YesYesUniversita degli studi di Napoli FedericYes1
2016-08-30YesYesUniversita degli studi di Napoli FedericYes1
2016-08-30YesYesUniversita degli studi di Napoli FedericYes1
2016-08-30YesYesUniversita degli studi di Napoli FedericYes1
2016-08-16YesYesUniversita degli studi di Napoli FedericYes1
2016-08-11YesYesUniversita degli studi di Napoli FedericYes1
2016-08-09YesYesUniversita degli studi di Napoli FedericYes1
Jul-20162
2016-07-28YesYesUniversita degli studi di Napoli FedericYes1
2016-07-28YesYesUniversita degli studi di Napoli FedericYes1
May-20152
2015-05-23YesYesNIHYes1
2015-05-23YesYesNIHYes1
Oct-201521
2015-10-28YesYesNIHYes1
2015-10-28YesYesNIHYes1
2015-10-28YesYesNIHYes1
Sep-20142
2014-09-09YesYesNIHYes1
2014-09-09YesYesNIHYes1
Aug-201412
2014-08-16YesYesUSP-SIBIYes1
2014-08-16YesYesUSP-SIBIYes1
2014-08-06YesYesUniversity of Texas Medical BranchYes1
Jun-20141
2014-06-20YesYesWeill Med Co Cornell UnYes1
May-201423
2014-05-10YesYesWashington UniversityYes1
2014-05-10YesYesWashington UniversityYes1
2014-05-10YesYesWashington UniversityYes1
2014-05-10YesYesUniv of Calif San DiegoYes1
2014-05-06NoNoStanford UniversityYes1
Mar-201431
2014-03-19YesYesNIHYes1
2014-03-14YesYesWashington UniversityYes1
2014-03-07NoNoStanford UniversityYes1
2014-03-05YesYesUniv of Calif San DiegoYes1
Feb-20141
2014-02-10NoNoStanford UniversityYes1
Jan-20141
2014-01-06NoNoStanford UniversityYes1
Sep-201343
2013-09-23YesYesNIHYes1
2013-09-19YesYesUniversity of SydneyYes1
2013-09-19YesYesUniversity of SydneyYes1
2013-09-12NoNoUniversity of GenevaYes1
2013-09-06YesYesStanford UniversityYes1
2013-09-03YesYesElsevier IndiaYes1
2013-09-03YesYesElsevier IndiaYes1
Aug-20131
2013-08-16NoNoUniversidad Nacional Autonoma De MexicoYes1
Jul-20131
2013-07-05YesYesStanford UniversityYes1
Jun-2013910
2013-06-27YesYesUS PatentYes1
2013-06-27YesYesUS PatentYes1
2013-06-27YesYesUS PatentYes1
2013-06-27YesYesUS PatentYes1
2013-06-27YesYesUS PatentYes1
2013-06-27YesYesUS PatentYes1
2013-06-27YesYesUS PatentYes1
2013-06-27YesYesUS PatentYes1
2013-06-27YesYesUS PatentYes1
2013-06-27YesYesUS PatentYes1
2013-06-27YesYesInfotrieve, Inc.Yes1
2013-06-27YesYesInfotrieve, Inc.Yes1
2013-06-27YesYesUS PatentYes1
2013-06-27YesYesUS PatentYes1
2013-06-27YesYesUS PatentYes1
2013-06-27YesYesTomkins-Mccaw Library VCU libraryYes1
2013-06-27YesYesUS PatentYes1
2013-06-06YesYesStanford UniversityYes1
2013-06-05YesYesUniversity of GenevaYes1
May-201322
2013-05-28YesYesStanford UniversityYes1
2013-05-27YesYesUniversity of GenevaYes1
2013-05-26YesYesUniversity of MichiganYes1
2013-05-26YesYesUniversity of MichiganYes1
Apr-201311
2013-04-09YesYesStanford UniversityYes1
2013-04-09YesYesStanford UniversityYes1
Feb-20132
2013-02-19NoNoUniversity of GenevaYes1
2013-02-10YesYesFBSYes1
Dec-20131
2013-12-06YesYesStanford UniversityYes1
Oct-201365
2013-10-08YesYesStanford UniversityYes1
2013-10-06YesYesStanford UniversityYes1
2013-10-02NoNoUniversity of GenevaYes1
2013-10-02YesYesNIHYes1
2013-10-02YesYesUniversity of GenevaYes1
2013-10-02YesYesUniversity of GenevaYes1
2013-10-02NoNoUniversity of GenevaYes1
2013-10-02YesYesNIHYes1
2013-10-02YesYesUniversity of GenevaYes1
2013-10-02YesYesUniversity of GenevaYes1
2013-10-02YesYesUniversity of GenevaYes1

Search FBS

Search for an article or author by clicking here.

Order a Reprint

Interested in ordering an article? Click here to do so.

Advertisement

SiteLock